IFI7051.DT Õppedisaini alused

Kahe õppedisaini mudeli võrdlus

Õppedisaini mudelid kirjeldavad õpisüsteemi disainis toimuvaid protsesse. Alljärgnevalt kirjeldan ja võrdlen kahte erinevat õppedisaini mudelit – ASSURE ja MERRILI mudelit.

ASSURE mudel

ASSURE – on kuueastmeline juhendisüsteemide disaini mudel, mis on mõeldud õpetajatele tehnoloogia ja meedia kasutamiseks klassiruumis. Mudel lubab analüüsida õppekeskkonda sobitus õpilastele. ASSURE mudeli saab kasutada tunniplaanides, et parandada oma õpeta-mist ja õpilaste õppimist tehnoloogia kasutamise ajal.

MERRILL’i mudel (Pebble-in-the-Pond Model)

M. David Merrill kasutab enda õppedisaini mudeli “Kivike tiigis” kirjeldamisel võrdlust, mis sarnaneb kivi vette viskamisega. Kui kivi kukub vette, siis tekivad veepinnale laineringid. Need laineringid tähistavad erinevaid etappe ülesande lahendamisel. Uusi teadmisi saadakse lähemalt kaugemale printsiipi kasutades.

Mõlemad mudelid koosnevad kuuest etapidest

ASSURE MudelETAPIDMERRILL’i Mudel
(A) – Analyze Learners  

Õpilaste tunnuste määratlemi-ne (sisemine käitumine). Keskendumine soovitud õpitulemustega seotud õpilaste omadustele.

1(Problem)  

Õpikujundusprotsess algab reaalse probleemi esinemise tuvastamisest, mida õppijad õpivad lahendama, mitte probleemi ja selle lahenduse abstraktse kirjeldusega.
(S) – State Objectives  

Selles etapis määratakse õpilastele seatud eesmärgid ja analüüsitakse koolitusmaterjalide sisu, lähtudes käitumiseesmärkidest, mida õpilased peavad õppima.2(Progression)  

Teine etapp hõlmab järjest keerukamate probleemide väljatöötamist, mis järk-järgult suurenevad keerukuse, raskuste või ülesande täitmiseks vajalike komponentoskuste arvu järgi. Iga uue probleemipildi jaoks tuleks lisada ainult üks või kaks uut komponenti.
(S) Select Instructional Methods, Media, and Materials  

Teine täht (S) viitab siinkohal strateegiatele, tehnoloogiale, multimeediale ja valitud materjalidele: on vaja valida haridus- ja tehnilised strateegiad ning meediat, mis saavutavad soovitud tulemused.
3(Components)  

Järgmisena tuleks identifitseerida ja üle vaadata komponendi oskused, mis on spetsiaalselt vajalikud probleemi lahendamiseks, tagamaks, et iga progresseeruva probleemi lahendamisel omandavad õppijad kõik kavandatud teadmised ja oskused, mis on vajalikud õpetamise eesmärkide saavutamiseks.
(U) – Utilize Media and Materials  

See samm sisaldab järgmist: – Tehnoloogia, meedia ja materjalide ettevalmistamine. See samm hõlmab õpilastele e-posti aadresside pakkumist kodutööde saamiseks. – keskkonna ettevalmistamine. – Õpetajate ettevalmistamine: õpieesmärgid ja hindamisvorm. – Õppeksperimendi ettevalmistamine: töökava võimaldab rakendada haridusprotsessi.

4(Strategy)  

Erinevad võtted, õpetamise strateegiad, et jõuda eesmärkideni.
a) Kavandataksee progresseeruvate probleemide jaoks struktuuriline raamistik.
(b) Koostöövõimaluste ja kriitika kujundamine, mis aitab õppijatel omandada oskusi ja integreerida oma uusi teadmisi, nõudes oma uute teadmiste või oskuste üle mõtlemist, nende üle arutlemist või kaitsmist.
(R) – Require Learner

Participation   See samm nõuab õpilaste osalemist klassiruumis toimuvas arutelus, kasutades selleks väljatöötatud meetodit, mis võimaldab õpilastel kodus küsimusi ja kommentaare ette valmistada ning seejärel kooli tuua. Samuti võib õpetaja lubada vaenlastel juhtida arutelusid ja seminare
5(Interface)

Kujundatakse funktsionaalse prototüübi jaoks sobiv liides, navigeerimis- ja tugiressursid, mis on valmis hindamiseks, tootmiseks ja rakendamiseks.

(E) – Evaluate and Revise  

Viimase sammuna hinnatakse õpetamise mõju õpilaste tulemuslikkusele ja õppimisele. Samm sisaldab õpetamisstrateegiate ning õpetamisel kasutatud tehnikate ja materjalide hindamist.
6(Production)

Viimane etapp on hinnangu kavandamine, mis hõlmab andmete kogumist, kujundavat hindamist ja prototüübi ülevaatamist.

Pildi allikas: link

Kirjandus

Baran, B. (2010). Experiences from the process of designing lessons with interactive whiteboard: ASSURE as a road map. Contemporary Educational Technology, 1(4), 367-380.

Merrill, M. D., & Twitchell, D. (1994). Instructional design theory: Educational Technology.

Model, A. I. D. (2018). Educational Technology. https://educationaltechnology.net/assure-instructional-design-model.

Sami Hameed Kadhim Al-Khattat et al. (2019). An ASSURE-Model Instructional Design Based on Active Learning Strategies and Its Effect for 1st Intermediate Student’s Higher Order Thinking Skills in Teaching Science text book. Psihologija 2019 Volume 52, Issue 5, Pages: 339-349. Available from: https://www.researchgate.net/publication/338955686_An_ASSURE-Model_Instructional_Design_Based_on_Active_Learning_Strategies_and_Its_Effect_for_1st_Intermediate_Student’s_Higher_Order_Thinking_Skills_in_Teaching_Science_text_book [accessed Dec 20 2020].

Lisa kommentaar

Täida nõutavad väljad või kliki ikoonile, et sisse logida:

WordPress.com Logo

Sa kommenteerid kasutades oma WordPress.com kontot. Logi välja /  Muuda )

Twitter picture

Sa kommenteerid kasutades oma Twitter kontot. Logi välja /  Muuda )

Facebook photo

Sa kommenteerid kasutades oma Facebook kontot. Logi välja /  Muuda )

Connecting to %s